Đè bộ lọc

Máy lọc dây lưng rất thích hợp cho việc lọc bùn ở các nhà máy xử lí nước thải nhỏ và trung bình, bộ phận xử lí nước thải hữu cơ từ các nhà máy xử lí nước thải công nghiệp và cho bộ lọc khí thoải mái.