Phản ứng sinh học

Membrane Biological Reator (MB) là một hệ thống điều trị nước thải mới kết hợp các công nghệ tách rời màng với công nghệ điều trị sinh học.Các mô-đun màng được dùng để thay thế bình khí cặn thứ hai sau khi hết các công nghệ hóa học truyền thống để duy trì tập trung bùn tích cực trong lò phản ứng sinh học và tăng lượng hóa học sinh,để giảm khu vực sàn của các cơ sở xử lý ống thoát nước và giảm lượng bùn dư thừa bằng cách duy trì lượng tải bùn thấp.Bộ phân tách Memmio thường được dùng để ngăn chặn bùn được kích hoạt và chất hữu cơ phân tử trong nước.Độ tập trung của chất lỏng kích hoạt (MLSS) trong hệ thống MB: có thể tăng lên 80000000mg'L'hay còn cao hơn, và độ tuổi bùn (SR) có thể được kéo dài hơn ba ngày.