16 "yếu tố màng RO nước lợ

Thông số: 1.

16 "yếu tố màng RO nước lợ

Lợi ích
- Ức chế cao và ổn định mạnh mẽ
- Kinh tế và ứng dụng


Ứng dụng
- Nước lợ, nước ngầm, nước mặt, xử lý nước máy, v.v.
- Tập trung chất lỏng, nước thải, phục hồi nước trung bình, v.v.
- Hệ thống cấp nước sản xuất điện tử, điện, thép, dược phẩm, nhiệt điện, hóa dầu, hóa chất than...

 


Yêu cầu Quoation