Máy đo hoá học

Máy đo hoá học là một loại bơm đo độ cao với mức giá thấp, bơm pha sáng sắc tố hợp chất lỏng, cũng thường được sử dụng trong ngành công nghiệp hóa học như bơm pha chế thức ăn hóa học và bơm đo hoá học.