FAQComment

Trong tập tin này cần bao nhiêu bộ lọc ấn nút?

Nó được áp dụng rộng rãi trong việc điều trị nước thải trong công nghiệp, hóa học, thành phố và vân vân.


Những thứ cần thiết là bộ lọc ấn nút

Nó là SUS304.


Thiết bị s ử dụng cùng Bộ lọc ấn Belt (bộ lọc).

Ô'ống bơm bùn, bơm thuốc Polymer, máy giặt, máy nén khí.


Làm sao chọn người mẫu?

Hãy cho chúng tôi biết nguồn bùn, điều chỉnh năng lượng, tỉ lệ chất lượng đặc, rồi chúng tôi có thể chọn mô hình thích hợp cho bạn.Đề nghị nếu bạn có yêu cầu đặc biệt.