Hệ thống định lượng hóa chất

Hệ thống định lượng tự động sử dụng bơm định lượng làm thiết bị định lượng chính, lắp ráp bể hòa tan, máy khuấy, máy đo mức, van an toàn, van kiểm tra, đồng hồ đo áp suất, bộ lọc, bộ đệm, đường ống, van, đế, thang cuốn, hệ thống giám sát tự động, hệ thống điều khiển điện, v.v. trên một nền tảng chung theo nhu cầu của quy trình quá trình, tạo thành mô-đun, Cái gọi là đơn vị tổ hợp cạy. Chúng tôi cung cấp hệ thống định lượng axit, hệ thống định lượng hóa chất tự động hồ bơi và các hệ thống định lượng khác.