Lọc Công nghiệp

Chúng tôi cung cấp bộ lọc bùn và bộ lọc nước đĩa cho chợ nước ngoài.Bộ lọc công nghiệp là một loại lọc được sử dụng rộng rãi trong ngành kim loại, công nghiệp hóa học, dầu mỏ, giấy tờ, dược phẩm, thức ăn, khai thác, điện và cung cấp nước đô thị.Ví dụ như nước thải công nghiệp, lọc nước tuần hoàn, tái tạo mô phỏng, xử lý lọc dầu thải, hệ thống lọc nước đúc liên tục và hệ thống nước bắn lớn trong ngành kim loại, hệ thống lọc nước áp suất cao cho việc làm nóng.Nó là một thiết bị lọc tự động tiên tiến, hiệu quả và dễ điều khiển.

    Không có sản phẩm