Ống khói

Người thổi rễ có nhiều ưu điểm.Trong tình huống bình thường, sự thay đổi áp suất có tác động nhỏ đến lượng không khí, và tốc độ quạt Root phụ thuộc vào tốc độ.Thế nên có lẽ ống rễ chỉ thuộc về một lượng không có xung điện trong quá trình hút và ống xả, và không cần thiết bình đệm hơi, mặt đất nhỏ, tiện cho bố trí và lắp đặt, 0.2-0.5mm được dùng giữa cán cuộn và cán, cánh quạt và vỏ.Với máy bơm nước thủy lực và máy bơm tạo chân không, không có vấn đề về "ống xả với nước", hoạt động đáng tin cậy, tiện lợi và bền vững.