Hợp đồng

L.Thiết lập áp dụng cho Bộ duyệt

Để có kết quả tốt nhất khi sử dụng trang web, bạn nên xem các yêu cầu hệ thống được liệt kê bên dưới.Xem trang web trên một hệ thống nằm dưới những yêu cầu thiết lập tối thiểu hoặc phụ thuộc vào thiết lập trình duyệt trên một hệ thống đáp ứng yêu cầu, thì có thể trang web không được dùng hoặc không thể hiển thị đúng.Nên tìm kiếm


Microsoft Internet Explorer 11.0 hoặc cao hơn

Phần mới nhất của Microsoft Edge

Tiểu thư Safari

Google Chromae phiên bản mới

Phiên bản mới nhất FirefoxName

Bổ sungJavaScriptLanguage


Một số phần của trang web chứa nội dung dùng JavaScript.Tùy thuộc vào thiết lập trình duyệt, JavaScript có thể được bật hay tắt.Để xem tất cả nội dung, hãy đảm bảo rằng JavaScript được bật trong trình duyệt của bạn.Hai.Quyền sở hữu và Đánh dấu

The copyright to the information accessible from the Website is possessed by Shanghai Qilee Environmental Protection Equipment Co., Ltd. and its affiliated companies and protected under the copyright laws of the relevant countries, treaties and any other applicable laws and regulations. It is prohibited to use for any private use by an individual, or to otherwise use (or copy, modify or distribute) the information on the Website beyond the extent that is authorized by the copyright laws without obtaining a prior approval by Name .The trademarks, logos and service marks used on the Website are the properties of Name  and its affiliated companies. No license and right to use such trademarks, logos and service marks are granted to any customer of Name . It is prohibited to use, divert and reproduce such trademarks, logos and service marks without Name 's approval.Ba.Cấm

Các hành động sau đây để truy cập thông tin trên website là bị cấm:


Infringing or threatening to infringe Name 's or any third part's own properties or privacy;

Giving or threatening to give any loss or damage to any third party or Name ;

hành động hay đe dọa chống lại trật tự và đạo đức của công chúng;

cam kết hay dọa sẽ phạm tội hay hành động dẫn đến tội ác;

thực hiện bất cứ đơn xin lỗi hay thông báo nào, kể cả việc đăng ký địa chỉ thư điện tử của bất kỳ người nào khác.

Làm hoặc chuẩn bị để thực hiện các hoạt động kinh doanh hay tạo lợi nhuận;

Injuring the honor or credit of Name  or any third party;

sử dụng hay cung cấp, hoặc đe dọa sử dụng hay cung cấp bất kỳ chương trình nào có hại, kể cả vi-rút máy tính,

vi phạm hay đe dọa vi phạm bất cứ luật pháp hay quy định nào, và

Other acts as Name  determines to be inappropriate.


Bốn.Luật miễn trừ Nội dung

Name  takes perfect care in disclosing information on the Website. However, Name  does not warrant and represent that the information on the Website is accurate, useful, secure or suitable for the purposes of users, or safe (against errors or hazards including computer virus).Name has no responsibility for any damages arising from or in connection with the access to and the use of the Website.


Thông tin trên website có thể bị thay đổi mà không có thông báo.Việc hoạt động của website có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt.Ngoài ra, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


The website cung cấp cho các cổ đông và đầu tư thông tin liên quan đến tài chính và quản lý tập đoàn Mitsubishi Heavy, Ltd. và các công ty có liên quan.Thông tin này không cung cấp bảo đảm hay khẳng định sự chính xác.Năm.Địa điểm liên kết

Any Website of any third party other than Name that is linked from or to the Website (hereinafter "Link Sites") is operated by such third party on such third party's own responsibility, but not by Name . Such Link Site should be accessed and used under the use conditions specified for it. Name  has no responsibility for any damages arising from or in connection with the access to or use of such Link Site.


Khi kết nối từ bên ngoài với thông tin (kèm theo tài liệu và hình ảnh) trên website, người dùng, dù là một mối quan tâm làm ăn hay một cá nhân, không cần phải thực hiện bất kỳ yêu cầu nào cho việc kết nối này, chỉ trong trường hợp này,rằng người dùng đó phải đồng ý với những yêu cầu này để sử dụng trang web và những "điều kiện liên kết"


Name  has no responsibility for any damages arising from or in connection with linking with the Website.


Không được hứa rằng thông tin hay địa chỉ Mạng trên website sẽ được duy trì vĩnh viễn, nhưng nó có thể bị thay đổi mà không có thông báo.

It is absolutely prohibited to link such a Website with the Website that may lead to infringement of the property rights or any other rights possessed by Name  or interference with Name 's business activities.

Không được phép kết nối từ bất cứ trang web hay thư từ nào có những thông tin sau đây tới trang web:

Thông tin chống lại trật tự và đạo đức.

Bất hợp pháp

Vật khiêu dâm, và

Information to abuse or defame Name  or its affiliated companies.

Linking with the Website does not represent or imply any contractual relationship between Name and such linking party.-6.Cách xử lý thông tin cá nhân trên trang web

(1) Bảo mật lấy thông tin cá nhân

In obtaining the personal information of an Name  customer from the Website, Name  uses the Secure Socket Layer (SSL) and other encrypting means to protect the personal information inputted through a communications link. The SSL is a general technology used for security of communications on Webnet, which can encrypt the input data before it is transmitted over the Internet and prevent the input data from being intercepted or tapped. If you use any browser that is not compatible with the SSL, you could not access to this page from the intranet of your company due to the settings of Firewall or any other software settings.Bộ sưu tập lịch sử duyệt

Nơi Mạng này thu thập thông tin từ thiết bị của bạn để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và cung cấp một kinh nghiệm người dùng tốt hơn.Những thông tin thu được là các bản ghi truy cập máy chủ bao gồm thông tin hệ thống và địa chỉ IP, cookie và máy phát tín hiệu web.


Các dữ liệu được thu thập là vô danh và không thể xác định bất kỳ cá nhân hay người dùng nào.


Bạn có thể từ chối các cookie hoặc nhận cảnh báo khi nhận một cookie bằng cách đặt trình duyệt tương ứng.Nếu bạn từ chối tất cả các cookie, bạn vẫn có thể sử dụng trang web, nhưng một số phần có thể không hoạt động đúng cách.Liên lạc với nhà sản xuất hay nhà cung cấp của trình duyệt để biết cách thay đổi thiết lập.*Google Analytic


The website dùng Google Analytic provided bởi Google lnc. để thu thập, ghi chép và phân tích các mô hình duyệt.Google Analytic dùng cookie để thu thập thông tin, nhưng lại không thu thập dữ liệu nào có thể xác định được mỗi người dùng.Để tắt Google Analytic, hãy tải về và cài đặt "Google Analytic Opt-out Add-on" từ trang tải về Google Analytic Opt-out, và thay đổi thiết lập thêm của trình duyệt của bạn.Thông tin được thu thập được quản lý dựa trên chính s ách bảo mật của Google.(3) Khác

Name  cannot have any responsibility for maintaining the security of your personal information on any other Website linked with the Website. If you have any query or inquiry regarding the handling of personal information, make direct access to each relevant Website.Bảy.Định luật và quyền hạn

Trừ khi được cung cấp khác ở đây, quyền truy cập và sử dụng website, và ứng dụng và xây dựng những yêu cầu này được điều hành theo luật của Trung Quốc.


Trừ khi được cung cấp khác trong đây, bất cứ tranh chấp nào liên quan đến việc truy cập và sử dụng trang web sẽ được giải quyết cuối cùng tại Tòa Quận Bắc Kinh với tư cách là tòa thẩm quyền.