Hệ thống Osmosis đảo ngược

Cao rêu là một loại công nghệ tách rời màng do áp suất vận hành nhờ sự giúp đỡ của các loại màng xoắn cơ (bán xoắn cơ).Khi áp suất trong hệ thống lớn hơn áp suất osmô của dung dịch này, các phân tử nước chảy liên tục xuyên qua lớp màng và chảy vào ống trung tâm qua kênh tạo ra nước, và sau đó các chất lưu lượng trong ống dẫn ra, như dạng ion, hữu cơ, vi khuẩn, vi rút, v.v.bị mắc kẹt trong diện mạo của lớp màng còn lại và sau đó nó chảy ra ở cuối nguồn nước tập trung, để đạt được mục đích phân tách và thanh lọc.