Bộ lọc lắp

Thẻ:

Đối với các loại chất nhờn nông nghiệp khác nhau

Để phân tách chất lỏng và rắn khỏi việc xử lý công nghiệp chế tạo loại giấy "khuếch đại âm dược; xơ, gỗ, mì, hóa chất, thức ăn, chất dẻo, kim loại, khai mỏ...v.


Bộ lọc lắp thiết bị thu nhỏ dữ liệu kỹ thuật

Yêu cầu Quoation