Hình hộp Tìm phơi bày xúc tác động

Name: Thỏa mãn

Hình hộp Tìm phơi bày xúc tác động

Sử dụng công nghệ phục hồi máy bơm nóng, Bùn ướt với độ ẩm của 80=. có thể bị giảm thành bùn khô với một lượng nước trong 10=.=-30=.

Năng lượng to àn diện là 1:4, hỗ trợ vận chuyển và tiết kiệm các chi phí, hỗ trợ cho việc sử dụng nguồn lực sau này.


Dryer xúc bùnĐặc trưng s65006;

Nồng độ nước trong đó là 83. khô đến 10. và sự giảm cân cao hơn 37.

Nó được sử dụng trong đĩa và bộ lọc khung để sản xuất bùn, độ ẩm của vật liệu ướt là 83-20 Name, và độ ẩm của vật liệu khô là 10-40 Name

Đóng và khô, không có khí thải, hoàn toàn tự động hoạt động, dễ điều hành và bảo trì.

Năng lượng thấp, năng lượng 0.25-0.5k.h/kg.H2O

Phạm vi ứng dụng: bùn thành phố và bùn công nghiệp (in, móc điện, giấy, da, hóa học, dược phẩm, vân vân)


Sludge Dryer Parameter Tablegiới thiệu: 

Yêu cầu Quoation