Máy nghiền nát mạch xoay

Name: Thỏa mãn

Máy nghiền nát mạch xoay

The free water separated from the soms(which mixed and flocked with Polymer Solution), Tạm dừng Solid Constension sẽ được điều chỉnh lên đến 4-9. và vươn tới chức năng làm giãn và giảm.

2.Đá tan cấu trúc vững sau khi chơi xong ống xoay sẽ không có rò rỉ mặt, làm tăng khả năng xoay chiều của bộ lọc-quần áo, lượng chữa trị và tăng tỷ lệ chất lượng nước của bánh bùn.


Tập tin ảnh theo thiết bị xoay, kích thước bên ngoài:

Yêu cầu Quoation