Ứng dụng rộng

Chúng tôi đã cung cấp hàng loạt sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho các dự án bảo vệ môi trường trong nước và nước ngoài trong các lĩnh vực như hóa học, thức ăn, vải, điện, dầu mỏ, than đá, thành phố, vân vân.