Bộ lọc băng xúc động nhiệt độ thấp

Name: Thỏa mãn

Bộ lọc băng xúc động nhiệt độ thấp

The ẩm bùn với ẩm ướt trong bộ phận 80=~30=.=*.

Sự hiệu quả năng lượng to àn diện là 1:4, có lợi cho việc vận chuyển, tiết kiệm chi phí và sử dụng tài nguyên trong giai đoạn sau.


Bộ lau chùi băng xúc động nhiệt độ thấp:

Hệ thống cung cấp nước nóng nóng thải hiện tại có thể được sử dụng làm nguồn nhiệt

Nồng độ nước trong 10% được giảm nhiều hơn 80

Không có mùi, không khử mùi

Không mất nhiệt, lợi dụng nhiệt trăm trăm trăm

Thấp 45W nữa.H/ T

Hạ nhiệt độ an toàn hơn nếu không nguy hiểm.

Scope of application: municipal sludge and industrial sludge (printing and dyeing, electroplating, papermaking, leather, chemical, pharmaceutical, etc.)


Độ bão thấp, mức độ bao cát:

Yêu cầu Quoation