Thiết bị bùn

Chất đặc của chất nhờn là một loại thiết bị đặc biệt của ổ đĩa trung tâm.Chất dày bùn được sử dụng chủ yếu trong hệ thống điều trị nước của lò đập mạnh, lò luyện nối, lò lăn nóng và lò nước trong ngành kim loại, hay để tập trung hay khử trùng tất cả chất lỏng trong ngành than đá, công nghiệp hóa chất, các nguyên liệu xây dựng, nguồn nước và khu lọc nước.Nó cũng có thể được dùng cho việc tập trung và khai thác chất lỏng của tập trung và bùn bám trong việc hưởng thụ ẩm ướt.