Thiết bị sấy bùn nhỏ cho quả nhiệt liên tục

Name: Thỏa mãn

Thiết bị sấy bùn nhỏ cho quả nhiệt liên tục


Hệ thống sấy bùnĐặc trưng: -65006;

đáp ứng yêu cầu chứa nước khác nhau

Kiểm soát chính xác mức độ khô

Có thể lắp trực tiếp trong nhà máy

Phân hủy bùn

KCharselect unicode block name

Thiết kế phơi khô gần gió, không có khí thải mùi có thể được đặt tự do thời gian khô và nhiệt độ phơi khô


Hệ thống sấy bùnĐơn xin v7896669;

Dễ chịu chịu đựng chất nhờn

In và nhuộm, móc điện, in giấy, da, công nghiệp hóa học, bên sản xuất dược phẩm, nước lọc 471. giảm cân cao hơn 37. phù hợp với mảng mỏng và bộ lọc

Độ ẩm của vải ướt

Nồng độ ẩm của chất liệu khô 20 Name


Hệ thống sấy bùnTham số 6306;

Yêu cầu Quoation